Jan LUSZNIAUrodził się w Krośnie. Jest absolwentem krośnieńskiego „Kopernika”. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (filologia polska). Z zawodu nauczyciel, obecnie na emeryturze. Od lat 60. współpracował ze znanymi zespołami muzycznymi: „Rybałci” Antoniego Kopffa, „Grupa E” Krzysztofa Kasprzyka, „Gest” Jerzego Jajugi, „Vitro-band” Adama Münzbergera (jako autor tekstów piosenek). Był członkiem estradowego zespołu nauczycielskiego pod kierunkiem Jana Trzemżalskiego. Organizował i prowadził wojewódzkie przeglądy szkolnych zespołów artystycznych. Jest autorem tomiku „Kameno, przebacz” (1983). Jego wiersze drukowane były w almanachach wydawanych przez Krośnieński Dom Kultury w Krośnie (obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza), a także w „Croscenie”, wcześniej w „Nowinach”, „Nowej Wsi”, „Podkarpaciu”. Piosenki z jego tekstami nagrane zostały przez Polskie Radio Rzeszów (zespół „Rybałci”), ukazały się też na płycie zespołu „Partita” i harcerskiego zespołu „Wołosatki”, a piosenka „Ballada o bieszczadzkim świątku” (z muzyką A. Kopffa) miała swoje wykonanie w telewizji. Jan Lusznia należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Pogórze” w Krośnie, obecnie jest członkiem Klubu Literackiego działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.


Bibliografia podmiotowa:

Wiersze:
 1. Zawsze : [wiersz] // Croscena. - Nr 129 (2015), s. 19
 2. Krótka historia lata : [wiersz] ; Przesilenie : [wiersz] ; Łasość : [wiersz] ;Nasz pierwszy Chopin : [wiersz] // W : Na dwoje stół : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, 2010. - S. 55-58
 3. Ecce poezja : [wiersz] ; Z cyklu „SMS-y do córki : [wiersz] ; W moim dobrym domu : [wiersz] ; Donos na prowincjonalnych poetów : [wiersz] / Jan Lusznia // W : Echem minionych snów : almanach poetycki / red. Wacław Turek.- Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2009. - S. 51-54
 4. W moim dobrym domu : [wiersz] / Jan Lusznia // Croscena. - 2009, nr 69, s. 19
 5. Nie wiem : [wiersz] / Jan Lusznia // Croscena. - 2009, nr 64, s. 19
 6. Przesilenie : [wiersz] / Jan Lusznia // Croscena. - 2005, nr 28, s. 9
 7. Złudzenie : [wiersz] ; Zawsze : [wiersz] / Jan Lusznia // W : Furtki niedomknięte : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2005. - S. 48-49
 8. Nie wiem : [wiersz] ; W hołdzie Czesławowi Miłoszowi : [wiersz] / Jan Lusznia // W : Zasłonięte tajemnice : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 42-43
 9. Przesilenie : [wiersz] ; Tekst do pejzażu : [wiersz] / Jan Lusznia // W : Tekst do pejzażu : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2003.- S. 44-45
 10. [Przywlokła się na białych łapach] : [wiersz] / Jan Lusznia // Croscena. - 2003, nr 7, s. 20
 11. [Przywlokła się na białych łapach] / Jan Lusznia // W : Chyba warto : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2001. - S. 24
 12. Zawsze : [wiersz] ; Życiorysy : [wiersz] ; [Przywlokła się na białych łapach] : [wiersz] ;
Książki opublikowane:
 1. Być zawsze czynnym - rzecz o Bronisławie Burku / Jan Lusznia. - Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2013. - 79, [1] s. : il. ; 25 cm.
 2. Kameno, przebacz / Jan Lusznia. - Krosno : [Wojewódzki Dom Kultury], 1983

Bibliografia przedmiotowa:
 1. Promują Krosno // Nowe Podkarpacie. - 2017, nr 23, dod. Kurier Krośnieński, s. 14
 2. Język poetycki depozytariuszem wartości - wykład Jana Luszni / Joanna Łach // Croscena. - Nr 126 (2014), s. 29-30
 3. Poeta jest wolny. Ma swoje terytorium // Croscena. - Nr 75 (2010), s. 30-31
 4. Poeta jest wolny. Ma swoje terytorium / Jan Tulik // Nasz Głos. - 2010, nr 5, s. 8-9
 5. [Jan Lusznia] / oprac. W. Turek. - Portr. // Croscena. - 2005, nr 28, s. 8