Jan LUSZNIAUrodził się w Krośnie. Jest absolwentem krośnieńskiego „Kopernika”. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (filologia polska). Z zawodu nauczyciel, obecnie na emeryturze. Od lat 60. współpracował ze znanymi zespołami muzycznymi: „Rybałci” Antoniego Kopffa, „Grupa E” Krzysztofa Kasprzyka, „Gest” Jerzego Jajugi, „Vitro-band” Adama Münzbergera (jako autor tekstów piosenek). Był członkiem estradowego zespołu nauczycielskiego pod kierunkiem Jana Trzemżalskiego. Organizował i prowadził wojewódzkie przeglądy szkolnych zespołów artystycznych. Jest autorem tomiku „Kameno, przebacz” (1983). Jego wiersze drukowane były w almanachach wydawanych przez Krośnieński Dom Kultury w Krośnie (obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza), a także w „Croscenie”, wcześniej w „Nowinach”, „Nowej Wsi”, „Podkarpaciu”. Piosenki z jego tekstami nagrane zostały przez Polskie Radio Rzeszów (zespół „Rybałci”), ukazały się też na płycie zespołu „Partita” i harcerskiego zespołu „Wołosatki”, a piosenka „Ballada o bieszczadzkim świątku” (z muzyką A. Kopffa) miała swoje wykonanie w telewizji. Jan Lusznia należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Pogórze” w Krośnie, obecnie jest członkiem Klubu Literackiego działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.