Bartłomiej KIELSKI-BARDANASZWILIPoeta, fotografik, przewodnik turystyczny. Urodził się w 1975 roku w Krośnie. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie. W latach 1999-2008 był pracownikiem Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, m.in. na stanowisku specjalisty ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych. W latach 2009-2015 pracował w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Wydziale Spraw Terenowych I w Krośnie. Obecnie jest muzealnikiem w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Debiutował w 1999 roku zbiorem poezji „Nie wiadomo czego”, wydanym przez Krośnieński Dom Kultury w Krośnie. Od 2009 roku publikuje wiersze poświęcone Beskidowi Niskiemu w roczniku krajoznawczym Magury, wydawanym przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Jest też autorem prac na temat walorów historyczno-kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Karpackich Parków Krajobrazowych.

Członek Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Swoje prace prezentował podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych. Pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną „Karpaty Prywatne” miał w 2001 roku w Galerii Pod Słońcem w Krakowie. Od 2007 roku jest przewodnikiem górskim beskidzkim. Należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie oraz Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie. Interesuje się turystyką krajoznawczą, fotografią, filmami dokumentalnymi i muzyką folkową.


Wystawy indywidualne:
 • 2001 - „Karpaty Prywatne”, Galeria Pod Słońcem, Kraków
 • 2003 - „Karpaty Prywatne”, Muzeum Podkarpackie, Krosno
 • 2003 - „Karpaty Prywatne”, Stowarzyszenie Karpackie Krajobrazy, Olchowiec
 • 2004 - „Słowacja. W cieniu Karpat”, Krośnieński Dom Kultury, Krosno
 • 2005 - „Cegiełki ściany wschodniej”, Galeria Fotografii AGFA Image Center, Krosno
 • 2012 - „Bieszczady, Beskid Niski i trochę o nim poezji”, Grupa Why Not TRAVEL Krosno, w ramach Festiwalu Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty
Wystawy zbiorowe (wybór):
 • 2002 - pokłosie Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Kapliczki i krzyże przydrożne”, Muzeum Historii Fotografii i Stowarzyszenie ARS POPULI, Kraków
 • 2003-2005 - „Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne”, Wojewódzki Dom Kultury, Rzeszów
 • 2009 - „Fotograficzne podróże karpackie”, Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
 • - wystawy Fotoklubu Krośnieńskiego Domu Kultury i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
 • - wystawy organizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie