Bartłomiej KIELSKI-BARDANASZWILIPoeta, fotografik, przewodnik turystyczny. Urodził się w 1975 roku w Krośnie. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie. W latach 1999-2008 był pracownikiem Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, m.in. na stanowisku specjalisty ds. ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych. W latach 2009-2015 pracował w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Wydziale Spraw Terenowych I w Krośnie. Obecnie jest muzealnikiem w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Debiutował w 1999 roku zbiorem poezji „Nie wiadomo czego”, wydanym przez Krośnieński Dom Kultury w Krośnie. Od 2009 roku publikuje wiersze poświęcone Beskidowi Niskiemu w roczniku krajoznawczym Magury, wydawanym przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Jest też autorem prac na temat walorów historyczno-kulturowych, przyrodniczych i turystycznych Karpackich Parków Krajobrazowych.

Członek Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Swoje prace prezentował podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych. Pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną „Karpaty Prywatne” miał w 2001 roku w Galerii Pod Słońcem w Krakowie. Od 2007 roku jest przewodnikiem górskim beskidzkim. Należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Krośnie oraz Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krośnie. Interesuje się turystyką krajoznawczą, fotografią, filmami dokumentalnymi i muzyką folkową.