Ewa ZAJDEL-ŚLEMPUkończyła Szkołę Plastyczną w Rzeszowie, następnie Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplomy otrzymała w pracowni wklęsłodruku u prof. Pietscha i na projektowaniu książki u prof. Banaszewskiego. Jest laureatką szeregu konkursów artystycznych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, jej wiersze drukowane były w pismach kulturalnych oraz almanachach. Zajmuje się także fotografią, teatrem, projektowaniem wnętrz oraz tańcem.


  • 2004 – wyróżnienie na VIII Biennale Plastyki Krośnieńskiej
  • 2006 - I nagroda w konkursie „Poeci Podkarpacia”
  • 2006 – I nagroda w konkursie „O lampę Łukaszewicza”