Aneta LEŚNIAKUrodziła się 9 czerwca 1980 roku w Krośnie. Z wykształcenia jest dziennikarką prasową, fotografem, animatorką kultury. W 2004 r. ukończyła Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie ze specjalnością fotografia. Absolwentka Akademii Fotografii w Warszawie /2006-2007/ i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Wydział: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: dziennikarstwo prasowe. Dyplom nt. "Godność kobiet" realizacja u prof. dr hab. Piotra Grochmalskiego. Studentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, spec. media, magisterskie. Realizacja dyplomu u prof. dr. hab. Wojciecha Burszty.
Stażystka tygodnika "Polityka" oraz "Nowego Dziennika" w Nowym Jorku /2007/. W latach 2004-2006 pracowała jako dziennikarz-redaktor w tygodniku "Nasz Głos". Przez trzy lata prowadziła pracownię fotograficzną dla osób niepełnosprawnych /2008-2011/ w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Balonowego "Gwiazda" w Warszawie. Wykonuje również ceramikę.


Wystawy fotografii:
  • 2012 - Wystawa fotografii - Salonik Artystyczny KBP
  • 2011 - "Nieboloty 5 m/s", indywidualna, fotografii oraz ceramiki - Międzynarodowe Gorskie Zawody Balonowe, Krosno.
  • 2005 - "Pożegnanie Ojca" indywidualna – Herbaciarnia-Rynek Krosno
  • 2004 - Klub Studencki "Jama", zbiorowa - Krosno
  • 2004 - "Punk" - indywidualna, PPSKAKiB - Krosno
  • 2004 - Biuro Wystaw Artystycznych, zbiorowa, Krosno
  • 2003 - "Cmentarze", indywidualna, Ogród Jordanowski, Krosno

Pokazy diaporam:
  • 2007 - "Pamięci Ryszarda Kapuścińskiego" - Pińsk, Mińsk, Warszawa, Nowy Jork, Toronto
  • 2009 - Światowa Konferencja Tłumaczy Literatury Polskiej - Kraków