Aneta LEŚNIAKUrodziła się 9 czerwca 1980 roku w Krośnie. Z wykształcenia jest dziennikarką prasową, fotografem, animatorką kultury. W 2004 r. ukończyła Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie ze specjalnością fotografia. Absolwentka Akademii Fotografii w Warszawie /2006-2007/ i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Wydział: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: dziennikarstwo prasowe. Dyplom nt. "Godność kobiet" realizacja u prof. dr hab. Piotra Grochmalskiego. Studentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, spec. media, magisterskie. Realizacja dyplomu u prof. dr. hab. Wojciecha Burszty.
Stażystka tygodnika "Polityka" oraz "Nowego Dziennika" w Nowym Jorku /2007/. W latach 2004-2006 pracowała jako dziennikarz-redaktor w tygodniku "Nasz Głos". Przez trzy lata prowadziła pracownię fotograficzną dla osób niepełnosprawnych /2008-2011/ w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia Towarzystwa Balonowego "Gwiazda" w Warszawie. Wykonuje również ceramikę.