Lucyna DURAŁUrodziła się 7 czerwca 1952 r. w Nisku. W 1974 r. ukończyła Państwowe Pomaturalne Studium Kulturalno-Oświatowe w Krośnie i rozpoczęła pracę w Zakładowym Domu Kultury Fabryki Amortyzatorów „Polmo” pełniąc funkcję kierownika. Od 1991 roku do chwili obecnej jest starszym instruktorem kulturalno-oświatowym w Spółdzielczym Domu Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a od 1994 roku pracuje również w Prywatnej Szkole Muzycznej „Pro Musica” w Krośnie.


Bibliografia przedmiotowa:
  1. Zdała na prawo, poszła na lewo / Anna Zielińska // Nowe Podkarpacie. - 2008, nr 25, s. 15
  2. Żyję z pasją i żyję dla pasji / Anna Bryła // Croscena. - Nr 36 (2006) s. 23