Lucyna DURAŁUrodziła się 7 czerwca 1952 r. w Nisku. W 1974 r. ukończyła Państwowe Pomaturalne Studium Kulturalno-Oświatowe w Krośnie i rozpoczęła pracę w Zakładowym Domu Kultury Fabryki Amortyzatorów „Polmo” pełniąc funkcję kierownika. Od 1991 roku do chwili obecnej jest starszym instruktorem kulturalno-oświatowym w Spółdzielczym Domu Kultury Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a od 1994 roku pracuje również w Prywatnej Szkole Muzycznej „Pro Musica” w Krośnie.