Halina KUREKUrodziła się w Bóbrce k. Krosna. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie i Studium Nauczycielskie w Przemyślu (na kierunku filologia polska). Podtrzymując tradycje rodzinne podjęła pracę w zawodową w przemyśle naftowym jako pracownik organizacji i zarządzania. Brała udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach literackich. Jej wiersze publikowane były m.in. w almanachach wydawanych przez Krośnieński Dom Kultury w Krośnie (obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza). Mieszka w Zręcinie k. Krosna.


  • 2005 – III nagroda ( za wiersz „Opowieść Kozaka”) w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Lampę Ignacego Łukasiewicza, Krośnieński Dom Kultury w Krośnie
  • 2005 - wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Dzban Czarnoleskiego Miodu”
  • 2006 - Nagroda im Władysława Strumskiego za najlepszy debiut Podkarpacia (za tomik „Progi”)
  • 2008 - „Złote Pióro” (za tomik „Na wielkim dniu”), nagroda przyznawana przez Oddział Związku Literatów Polskich w Rzeszowie
  • 2011 - II nagroda miesięcznika "Akant" (XI Agon Poetycki "O wieniec Akantu")