Halina KUREKUrodziła się w Bóbrce k. Krosna. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie i Studium Nauczycielskie w Przemyślu (na kierunku filologia polska). Podtrzymując tradycje rodzinne podjęła pracę w zawodową w przemyśle naftowym jako pracownik organizacji i zarządzania. Brała udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach literackich. Jej wiersze publikowane były m.in. w almanachach wydawanych przez Krośnieński Dom Kultury w Krośnie (obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza). Mieszka w Zręcinie k. Krosna.