Jan WILUSZUrodził się w 1943 roku w Krościenku Wyżnym. Ukończył szkołę elektryczną w Krośnie-Turaszówce oraz Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie. Swój talent muzyczny doskonalił w Ognisku Muzycznym w Krośnie, grając na klarnecie i saksofonie. Przez całe życie potrafił pogodzić wielką pasję i zamiłowanie do muzyki z nauką oraz obowiązkami zawodowymi w Spółdzielni „Młodzież” (1961 - 1962), Zakładzie Naprawczym Urządzeń Naftowych (1962 - 1967) i Krośnieńskich Hutach Szkła (1967 – 2001).
Przygoda z muzyką Jana Wilusza zaczęła się od fletu bocznego i członkostwa w orkiestrze szkolnej. Jeszcze w szkole podstawowej zaczął naukę gry na klarnecie. W szkole zawodowej wraz kolegami założył kwintet instrumentalno-wokalny. Od 1960 roku swoje umiejętności muzyczne realizował w zespołach muzycznych działających przy Zakładowym Domu Kultury „Górnika – Naftowca”.. W 1964 roku wraz z innymi muzykami przeniósł swoją działalność do Klubu „Szarotka”, a później do świetlicy Krośnieńskich Hut Szkła, gdzie wspólnie utworzyli zespól o nazwie „Rybałci”, który następnie zmienił nazwę na „Swing – Silver”. Od 1967 roku na dziesięć lat zadomowił się w kapeli „Stachy”, grając muzykę ludową.
Od 1976 roku Jan Wilusz wchodził w skład reprezentacyjnego zespołu estradowego KHS „Vitro-Band” kierowanego przez Adama Munzbergera.. Ponad trzydzieści lat był członkiem zakładowej orkiestry KHS. W latach 1990 – 2000 był jej dyrygentem. Od 1964 – 1967 był klarnecistą orkiestry dętej Zakładu Naprawczego Urządzeń Naftowych w Krośnie, a latach 1986 – 1994 członkiem orkiestry dętej Stacji Rejonowej PKP w Jaśle.
Od 1992 roku był związany z zespołem „Kontakt”, który działał przy Towarzystwie Miłośników Muzyki i Folkloru w Krośnie.
Za działalność na rzecz upowszechniania muzyki, przynależność do wielu zespołów muzycznych i udział w licznych festiwalach i koncertach otrzymał szereg odznaczeń i dyplomów. Otrzymał również Medal Pamiątkowy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krwiodawstwa przyznany przez Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa w Krośnie.


Bibliografia przedmiotowa:
  1. Pasja Jana Wilusz / Ryszard Sudyka // Croscena. – 2006, nr 30, s. 21-24