Marek NAHAJOWSKI


Urodził się w Krośnie w 1979 roku. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej, następnie kształcił się w Liceum Muzycznym im. Ignacego Paderewskiego w Krośnie w klasie skrzypiec Doroty Pelczar oraz w klasie fletu podłużnego u Jarosława Seredy. Pod koniec nauki w liceum zaczął aktywnie brać udział w kursach Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie w klasach fletu prostego i skrzypiec barokowych. Jednocześnie rozpoczął współpracę ze szkolnym kolegą, organistą Łukaszem Prajsnarem. W 1997 roku wystąpili jako Duo barokowe na Ogólnopolskim Konkursie przy Festiwalu Muzyki Dawnej w Żywcu, zajmując II miejsce (pierwszego nie przyznano).Z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi na wydziale Teorii Muzyki, gdzie został wykładowcą, początkowo jako asystent, a od 2010 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii Muzyki. Jeszcze w czasie studiów kształcił się w zakresie gry na flecie podłużnym, początkowo w Akademie fur Alte Music Oberlausitz u Ulriki Engelke, a następnie we Wrocławiu pod kierunkiem Tomasza Dobrzańskiego. W latach 1995-2004 uczestniczył w licznych kursach interpretacji muzyki dawnej w Polsce i zagranicą, pracując pod okiem wybitnych pedagogów m.in. Simon’a Standage’a, Agaty Sapiechy, Judy Tarling, wspomnianego Tomasza Dobrzańskiego, Martina Hublowa, Marion Verbuggen, Hana Tola. W swojej pracy zawodowej łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniami w grze na historycznych instrumentach dętych drewnianych. Koncertował z wieloma polskimi zespołami muzyki dawnej („Klub św. Ludwika”, „ Il Tempo”, „Collegio di Musica Sacra”, „Wrocławska Orkiestra Barokowa”). W 2003 roku wraz z zespołem „Ars Cantus” zrealizował projekt Musica Rediviva. Rok później wraz z kolegami, założył zespół „Umbraculum”, którego repertuar koncentruje się na barokowej muzyce na instrumenty dęte. Zespół ten brał udział na festiwalach muzyki dawnej i cyklach koncertowych, takich jak: muzyka w Starym Klasztorze, Wieczory Wawelskie, Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, Forum Musicum. W 2010 roku obronił rozprawę doktorską z teorii muzyki, poświęconą sonatom fletowym Johanna Joachima Quantza, XVIII-wiecznego flecisty, teoretyka muzyki i kompozytora. Jest również autorem pierwszego polskiego tłumaczenia jego traktatu Versuch einer Anweisung die Flote traversiere zu spielen, stanowiącego jedno z fundamentalnych źródeł wiedzy na temat praktyki wykonawczej i estetyki muzyki późnego baroku i stylu galant. W 2012 roku dokonał rejestracji kompletu fantazji fletowych Georga Philippa Telemanna dla poznańskiej wytwórni RecArt. Aktywnie współpracuje z Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej. Prowadzi przedmioty związane z historią oraz praktyką wykonawczą muzyki XVII i XVIII wieku, a od 2011 roku prowadzi także klasę fletu podłużnego.

Gościnnie jest zapraszany jako wykładowca na ogólnopolskie kursy muzyki dawnej: Forum Muzyki Dawnej w UMFC, Ogólnopolskich Letnich Warsztatów Muzyki Dawnej w Kaliszu oraz Gorzowskich Spotkań z Muzyką Dawną.


Bibliografia podmiotowa

Monografie

  1. Sonaty fletowe Johanna Joachima Quantza. Między teorią a praktyką. - Łódź 2013
  2. J. J. Quantz, O zasadach gry na flecie poprzecznym, tłum. i wstęp Marek Nahajowski, red. M. Szoka. – Łódź 2012
  3. Syndrom Melancholii w pieśniach Johna Dowlanda. – Łódź 2005

Artykuły

  1. Gunther ze Schwarzburga – ideał niemieckiego władcy w operze Holzbauera, w: Opera wobec historii, red. R.D. Golianek i P. Urbański. – Toruń 2012
  2. Kategoria melancholii w pieśniach Johna Dowlanda, w: Muzyka 2007, nr 2
  3. Les gouts-reunis” w muzyce fletowej XVIII wieku, w: Handel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, red. R.D. Golianek i P. Urbański. – Poznań 2010
  4. Narodziny akordu – uwagi o ewolucji systemu tonalnego XV-XVII w., w: Szkolny Zeszyt Naukowy nr 7, Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki. – Łódź 2009
  5. Quantz i Galeazzi – uwagi o rozwoju formy sonatowej w XVIII wieku, w: Mozart i współcześni, red. R.D. Golianek, B. Stróżyńska. – Łódź 2007
Bibliografia podmiotowa

  1. To nie skrzypce okazały się być moim przeznaczeniem / Wacław Turek // Croscena. - Nr 36 (2006), s. 21-23