Edward MARSZAŁEKUrodził się 7 lipca 1961 r. w Krośnie. Przewodnik beskidzki, ratownik GOPR, rzeźbiarz, fotograf i kolekcjoner. Absolwent Technikum Leśnego w Lesku, Wydziału Prawa UMCS i Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych” na SGGW w Warszawie, oraz studiów doktoranckich w Instytucie Badawczym Leśnictwa także w Warszawie.

Po skończeniu technikum trafił do Nadleśnictwa Stuposiany. Został podleśniczym w leśnictwie Sokoliki. Od 1987 roku pracował w nadleśnictwie Dukla. Jego doświadczenia nabyte w tej pracy przyczyniły się do napisania pracy doktorskiej zatytułowanej Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Dukla, którą obronił w 2007 roku.

Jest autorem wielu artykułów publikowanych na łamach czasopism lokalnych oraz w prasie fachowej – Parki Narodowe, Głos Lasu, Las Polski, Echa Leśne, Trybuna Leśnika, Przegląd Leśniczy, Poznajmy Las.

Jednym z jego ulubionych miejsc jest rezerwat „Prządki”. Gra w brydża, jego pasją jest fotografia i publicystyka leśna. Wśród licznych hobby jest też turystyka i muzykowanie. W wolnych chwilach rzeźbi i maluje na szkle. Gra na gitarze, na trąbce myśliwskiej, ma w domu trombitę wykonaną z drewna jaworowego. Jest członkiem Polskiego Związku Fotografików Przyrody oraz krośnieńskiego Fotoklubu, działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Jego prace (fotografie, rzeźba i malarstwo na szkle) były wystawiane na 8 ekspozycjach w Krośnie, Krościenku Wyżnym, Łodzi, Krakowie, Warszawie w Galerii na Kruczej oraz w Ośrodku Kultury Leśnej w Głuchowie koło Poznania.

Pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, gdzie m.in. pełni funkcję rzecznika prasowego. Mieszka w Krościenku Wyżnym. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Kulturalnego Dębina, obecnie jest jego prezesem oraz redaktorem naczelnym miesięcznika („Dębina”) wydawanego przez to stowarzyszenie. Pełni również funkcję redaktora naczelnego Echa Połonin.


Bibliografia podmiotowa:

Książki
 1. Humor myśliwski na starej pocztówce / Edward Marszałek // Croscena. - 2012 (105), s. 20-21
 2. Powrót żubra w Karpaty / Kajetan Perzanowski, Edward Marszałek. - Łódź: Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Sagalara, 2012
 3. Dzieje oświaty w Krościenku Wyżnym w latach 1417-1999 / praca zbiorowa pod red. Beaty Lorens i Edwarda Marszałka.- Krosno : Ruthenus, 2011
 4. Skarby podkarpackich lasów : przewodnik po rezerwatach przyrody / Edward Marszałek. - Wyd. 2 popr. i uzup.- Krosno : Ruthenus, 2011
 5. Leśne ślady wiary / Edward Marszałek.- Wyd. 2 popr.- Krosno : Ruthenus, 2010
 6. Podkarpackie ballady o drzewach / Edward Marszałek ; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. - Rzeszów : Wydawnictwo RS Druk, [2010]
 7. Funkcje lasów w zrównoważonym rozwoju regionu / Sławomir Stec, Edward Marszałek // W : Wybrane problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich / red. Dariusz Kusz, Zdzisław Kryński. – Krosno, 2009. – S. 43-57
 8. Las pełen zwierza / Edward Marszałek.- Krosno : Ruthenus, 2009
 9. Od siekiery czyli Wstęp do toporologii / Edward Marszałek.- Krosno : Ruthenus, 2009
 10. Leśne ślady wiary / Edward Marszałek. - Krosno : Ruthenus, 2008
 11. Żubr przywrócony górom = The wisent restored to the mountains / Kajetan Perzanowski i Edward Marszałek ; tł. Kajetan Perzanowski. - Rzeszów : Wydawnictwo RS Druk, 2008
 12. Ballady o drzewach / Edward Marszałek. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo RS Druk, 2007
 13. Łowy na Bieszczadzie : 30 lat Koła Łowieckiego „Gawra” Dukla / Edward Marszałek.- Krosno : Ruthenus, 2007
 14. Rezerwaty przyrody jako element oferty turystycznej i edukacyjnej Lasów Państwowych w województwie podkarpackim / Edward Marszałek W : Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk i Maria Ziaja; Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.– Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007
 15. W lasach Podkarpacia / tekst Edward Marszałek ; wstęp Jan Kraczek.- Rzeszów : Wydawnictwo RS Druk, 2007
 16. Wołanie z Połonin : opowieści bieszczadzkich goprowców / oprac. Edward Marszałek.- Krosno : Ruthenus, 2007
 17. Skarby podkarpackich lasów : przewodnik po rezerwatach przyrody / Edward Marszałek.- Krosno : Ruthenus, 2005
 18. Ballady o drzewach / Edward Marszałek.- Rzeszów : Wydawnictwo RS Druk, 2004
 19. W Beskidzie : przyroda / Edward Marszałek, Stanisław Włodyka.- Rzeszów: Ruthenus, [2004]
 20. Z karpackich lasów / Edward Marszałek.- Krosno : Apla, 2003

Artykuły z czasopism
 1. Dzień Ziemi z leśnikami / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2012, nr 9, s. 5.
 2. Filmy z leśnym akcentem w finale telewizyjnego konkursu / Edward Marszałek // Nasz Głos.- 2012, nr 10, s. 5
 3. Fredro w Krościenku Wyżnym, czyli Szkolny Konkurs Recytatorski po raz XIV / E[dward] Marszałek // Nasz Głos. - 2012, nr 11, s. 15
 4. Krosno : udana submisja / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2012, nr 6, s. 20
 5. Prace w lesie iwonickim / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2012, nr 2, s. 13-14
 6. Z dziejów iwonickiego lasu / Edward Marszałek // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. - Nr 59 (2012), s. 9
 7. "Dębiną" patrzę na rodzinną wieś... / Edward Marszałek // Dębina. - 2011, nr 9, s. 4-7
 8. Dobre wyniki krośnieńskiej submisji drewna cennego / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2011, nr 11, s. 9
 9. Dzień Dziecka w Nadleśnictwie Rymanów / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2011, nr 22, s. 13
 10. Koncert kolęd po raz trzynasty / EdM // Dębina. - 2011, nr 1, s. 15
 11. Krośnieńskie sukcesy w Biegu Piastów / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2011, nr 11, s. 18
 12. Lasem inspirowane. Wystawa zdjęć na konkurs "Leśne fotografie" / Edward Marszałek // Croscena. - Nr 86 (2011), s. 4-5
 13. Leśne Fotografie 2010 / Edward Marszałek // Goniec Galicyjski. - 2011, nr 1, s. 35
 14. Nieistniejąca świątynia jednoczy ludzi / Edward Marszałek // Dębina. - 2011, nr 4, s. 2
 15. Przedświąteczne spotkanie Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" / EdM // Dębina. - 2011, nr 1, s. 2
 16. Sprzątali brzegi Wisłoka / Edward Marszałek // Dębina. - 2011, nr 10-11, s. 23
 17. 13,5 mln młodych drzewek posadzono w podkarpackich lasach / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2011, nr 18, s. 7
 18. W Krośnie o naszym kościele / EdM // Dębina. - 2011, nr 5, s. 15
 19. W Polańczyku i we Lwowie : "Ludziom podkarpackich lasów" / Edward Marszałek // Goniec Galicyjski. - 2011, nr 4, s. 34-35
 20. Zakończono XII Submisję Drewna Cennego Krosno 2011 / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2011, nr 9, s. 16
 21. "Chrystus bez ręki" z Dębiny / EdM // Dębina. - 2010, nr 1, s. 3
 22. Dawid Podkul wystawia w BWA / EdM // Dębina. - 2010, nr 1, s. 18
 23. Gruzińscy leśnicy z wizytą w RDLP w Krośnie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 25, s. 20
 24. XI Submisja Drewna Cennego Krosno 2010 / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 10, s. 21
 25. XI Submisja Drewna Cennego Krosno 2010 / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 5, s. 21
 26. Jubileusz 8. Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów w Krościenku Wyżnym / EdM // Dębina. - 2010, nr 4, s. 13
 27. Krośnieńscy leśnicy najlepsi w Polsce / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 26, s. 9
 28. Lasów nam przybyło / Edward Marszałek // Gazeta Wyborcza. - 2010, nr 125 dod. Cazeta Zielona, s. 10
 29. Lasów nam przybyło / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 24, s. s. 20-21
 30. Lasów nam przybyło / Edward Marszałek // Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 3, s. 26-27
 31. Między Ostrą a Piotrusiem : Rezerwat Przełom Jasiołki / Edward Marszałek // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. - Nr 40 (2010), s. 28-29
 32. O "Księdze rzeczy godnych pamięci" / Piotr Rachwał ; rozm. Edward Marszałek // Dębina. - 2010, nr 6-7, s. 4-5
 33. Pierwsza międzynarodowa ścieżka dydaktyczna / Edward Marszałek // Dukla.pl. - 2010, nr 10, s. 13
 34. I Powiatowy Festiwal Świąteczny / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 3, s. 12
 35. Płonące źródło z iwonickiego lasu / Edward Marszałek // Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 6, s. 11-13
 36. Rezerwat Kamień nad Jaśliskami / Edward Marszałek // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. - Nr 38 (2010), s. 27-28
 37. Rymanowscy leśnicy dzieciom / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 24, s. 15 Skarby Cergowej : Rezerwat Tysiąclecia na Górze Cergowej / Edward Marszałek // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. - Nr 41 (2010), s. 28-29
 38. Skrzypienie kiwonów / Edward Marszałek // Croscena. - Nr 74 (2010), s. 13
 39. Święto Drzewa w lasach Podkarpacia / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 28, s. 12-13
 40. 300-kilometrowy szlak przyrodniczy / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 1, s. 13
 41. Wzrosło kłusownictwo, spadła liczba kradzieży drewna / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 16, s. 26
 42. Zwierzyna leśna policzona / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2010, nr 19, s. 17
 43. Będzie jeszcze więcej żubrów w Karpatach / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 26, s. 21
 44. Dąb pamięci Jana Szelca / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 18, s. 17
 45. Dwa jubileusze szkoły w Krościenku Wyżnym / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 46/47, s. 16
 46. X Submisja Drewna Cennego w RDLP w Krośnie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 6, s. 27
 47. "Głębia duszy" Józefa Wójcika / EdM // Dębina. - 2009, nr 7-8, s. 3, [16]
 48. "Lorety" dla dziennikarzy i leśników z Podkarpacia / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 25, s. 8
 49. "Sprzątanie Świata" w lesie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 38, s. 8
  (Prace Naukowo-Dydaktyczne / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie ; z. 36)
 50. Jana Tulika legendy krośnieńskie / Edward Marszałek // Dębina. - 2009, nr 10/11, s. 18
 51. Jedenaście zespołów na XI Koncercie Kolęd / EdM // Dębina. - 2009, nr 1-2, s. 4
 52. Krościeniacy uczcili pamięć Jana Szelca / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 20, s. 17
 53. Ludzie wciąż szkodzą lasom / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 12, s. 26
 54. Międzynarodowe malowanie w Krościenku Wyżnym / EdM // Dębina. - 2009, nr 9, s. 8
 55. Recytowali "Pod niebem ojczystym" / EdM // Nasz Głos. - 2009, nr 51/52, s. 19
 56. Rośnie nowy las / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2009, nr 15, s. 20
 57. Spotkanie z dr Beatą Lorens / EdM // Dębina. - 2009, nr 3, s. 2
 58. Wyłoniono laureatów VIII edycji konkursu "Leśne fotografie" / EdM // Nasz Głos. - 2009, nr 4, s. 9
 59. Człowiek wciąż bywa szkodnikiem w lesie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 7, s. 17 10 lat Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" w Krościenku Wyżnym! / Edward Marszałek // Dębina. - 2008, nr 12, s. 2-3
 60. Fundacja z Krosna Leśną Instytucją Roku 2007 / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 4, s. 21
 61. Jeleniom krwawią poroża / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 32, s. 9
 62. Jubileusz 30.lecia RDLP w Krośnie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 3, s. 17
 63. Kamieniarze z Czarnorzek / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 17/18, s. VII-VIII
 64. Kolędowali po raz dziesiąty / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 5, s. 10
 65. Krośnieńscy leśnicy o krok od medalu / EdM // Nasz Głos. - 2008, nr 13, s. 26
 66. Krośnieńscy leśnicy świętowali pod połoninami / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 27, s. 17
 67. Kto da najwięcej / Edward Marszałek // Extra Podkarpacie. - Nr 155 (2008), s. 5
 68. Leśne foto rozstrzygnięte / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 4, s. 21
 69. Nagrobek woła o renowację / Edward Marszałek // Dębina. - 2008, nr 11, s. 3
 70. Nowy dyrektor RDLP w Krośnie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 49, s. 6
 71. Podkarpaccy drwale walczyli w Radymnie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 36, s. 26
 72. Ponad 10 mln nowych drzew posadzono w podkarpackich lasach / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 19, s. 21
 73. Święte ziele Podkarpacia / Edward Marszałek // Dębina. - 2008, nr 6-7, s. 7-9
 74. Święte ziele Podkarpacia / Edward Marszałek // Nowe Podkarpacie. - 2008, nr 41, s. 15
 75. Warto pójść szlakiem - "Leśne kapliczki" / Edward Marszałek ; rozm. Wioletta Zimmermann // Nowe Podkarpacie. - 2008, nr 25, s. 13
 76. Wielki jubileusz fetowano w Krościenku / EdM // Dębina. - 2008, nr 10, s. 2-3
 77. Wystawa kultury łowieckiej w Iwoniczu / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2008, nr 25, s. 16
 78. Krościenko na mapie sprzed 70 lat / EdM // Dębina. - 2007, nr 10, s. 8
 79. Krościenko Wyżne na turystycznych szlakach / Edward Marszałek // Dębina. - 2007, nr 10, s. 12-13
 80. Kto naprawdę chroni przyrodę w Polsce? / E. Marszałek // Las Polski. - 2007, nr 12, s. 14-15
 81. Leśne pasje Wincentego Pola / Edward Marszałek // Nowe Podkarpacie. - 2007, nr 16, s. 16
 82. Łowy na Bieszczadzie : 30 lat Koła Łowieckiego "Gawra" Dukla / Edward Marszałek. - Krosno : "Ruthenus", 2007
 83. Na Święto Niepodległości przybył "św. Marcin" / EdM // Nasz Głos. - 2007, nr 44, s. 4
 84. Nowe logo krośnieńskiego oddziału / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2007, nr 47, s. 16
 85. Nowy dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2007, nr 12, s. 17
 86. Recytowali wiersze o drzewach / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2007, nr 41, s. 21
 87. 160 lat po wielkiej zarazie / EdM // Dębina. - 2007, nr 8-9, s. 16-17; Także: Nasz Głos. - 2007, nr 37, s. 2
 88. Tu, gdzie mieszkamy, kiedyś rosły drzewa / Edward Marszałek // Nowe Podkarpacie. - 2007, nr 41, s. 8
 89. Wacław Turek, laureat w konkursie "Las moja miłość" / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2007, nr 20, s. 20
 90. Dąb Papieski / Marszałek Edward // Nasz Głos. - 2006, nr 24, s. 13
 91. Dzień Drzewa w lasach Podkarpacia / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2006, nr 41, s. 24
 92. Kolejne Dęby Papieskie / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2006, nr 25, s. 13
 93. Kto powinien płacić za ochronę przyrody, a kto płaci naprawdę? / Edward Marszałek // Las Polski. - 2006, nr 6, s. 8
 94. Ruszyły zalesienia / Edward Marszałek // Nasz Głos - 2006, nr 16, s. 4
 95. "Świat jak jeden cud..." / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2006, nr 50, s. 9
 96. Umieją sprzedać. Cenowe rekordy krośnieńskiej submisji / E. Marszałek // Głos Lasu. - 2006, nr 4, s. 33-34
 97. "A to Polska właśnie" / EdM // Nasz Głos. - 2005, nr 49, s. 2
 98. Cisy czynnie chronione / E. Marszałek // Echa Leśne. - 2005, nr 2, s. 26-28
 99. "Leśne fotografie" nagrodzone / Edward Marszałek // Nasz Głos - 2005, nr 4, s. 3
 100. Nauka idzie z lasu / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2005, nr 27, s. 20
 101. Są już znani laureaci konkursu "Leśne fotografie" / Edward Marszałek // Dukielski Przegląd Samorządowy. - 2005,
  nr 2, s. 18
 102. W Nadleśnictwie Dukla ratują cisy / EdM // Las Polski. - 2005, nr 8, s. 7
 103. Wszystkim się opłaca / E. Marszałek // Echa Leśne. - 2005, nr 4, s. 8-9
 104. Cenowy rekord Polski na drewno / E. Marszałek // Głos Lasu. - 2004, nr 1, s. 45-46
 105. Cisy aktywnie chronione / E. Marszałek // Trybuna Leśnika. - 2004, nr 12, s. 18
 106. Cisy w Nadleśnictwie Dukla / EdM // Dukielski Przegląd Samorządowy. - 2004, nr 11, s. 7
 107. Jawor droższy od hebanu / E. Marszałek // Głos Lasu. - 2004, nr 4, s. 50
 108. Najlepsi recytatorzy / Edward Marszałek // Nasz Głos. - 2004, nr 48, s. 12
 109. Sztandar dla leśników z Rymanowa / EDM // Las Polski. - 2004, nr 18, s. 4-5
 110. IV submisja drewna cennego w RDLP Krosno / E. Marszałek // Głos Lasu. - 2003, nr 4, s. 38-39
 111. Las w obiektywie / Edward Marszałek // Nowe Podkarpacie. - 2003, nr 25, s. 3
 112. Łemko w lesie / Edward Marszałek // Płaj. – T.26. – (2003), s. 64-78
 113. Park leśny "Dębina" w Krościenku Wyżnym / E. Marszałek // Poznajmy Las. - 2003, nr 2 (wkł.)
 114. Wincenty Pol / Edward Marszałek // Dębina. - 2003, nr 11/12, s. 8-9
 115. Hucuły – konie z Karpat Wschodnich : z Bieszczadzkiego Parku Narodowego / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2002, nr 4, s. 14-16
 116. Hucuły – konie z Karpat Wschodnich / Edward Marszałek // Płaj. – T.25. – (2002), s. 190-199
 117. Kamieniarze w Czarnorzekach / Edward Marszałek // Płaj. - 2002, nr 24, s. 145-154
 118. Las "Dębina" / Edward Marszałek // Dębina. - 2002, nr 4, s. 8-9 ; 2002, nr 5, s. 6
 119. Łemkowskie cmentarze / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2002, nr 1, s. 18-19
 120. Magurskie kapliczki / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2002, nr 3, s. 24-25
 121. Wapielnik - morskie ślady życia sprzed milionów lat / Małgorzata Gonera, Edward Marszałek // Dukielski Przegląd Samorządowy. - 2002,
  nr 3, s. 18-19
 122. Nad górnym Sanem : z Bieszczadzkiego Parku Narodowego / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2002, nr 2, s. 22-24
 123. "Nie wiem, jak to się stało, że jestem, kim jestem" / Edward Marszałek // Dębina. - 2002, nr 3, s. 10-11
 124. Nowy pomnik przyrody nieożywionej w Beskidzie Niskim / Artur Zator, Edward Marszałek, Małgorzata Gonera
  // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2002, z. 4, s. 117-120
 125. "Santos" liderem przedsiębiorczości / Marek Bargieł ; rozm. Edward Marszałek // Dębina. - 2002, nr 12, s. 14-15
 126. Wapielnik - morskie ślady życia sprzed milionów lat / Małgorzata Gonera, Edward Marszałek, Małgorzata Gonera
  // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. - 2002, z. 4, s. 117-120
 127. Józef Żywiec - rzeźbiarz i kościelny / Barbara Marszałek, Edward Marszałek // Dębina. - 2001, nr 1, s. 3-5
 128. Magurskie cmentarze / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2001, nr 4, s. 9-11
 129. "Modrzyna" w Barwinku / E. Marszałek // Trybuna Leśnika. - 2001, nr 3, s. 8-9
 130. Osuwiska leśne na Dukielszczyźnie / Edward Marszałek // Płaj.- T.23. – (2001), s. 103-112
 131. Podkarpackie wiatraki / Edward Marszałek, Grzegorz Podkul // Dębina. - 2001, nr 1, s. 15-17
 132. Tam, gdzie rośnie Poganin i pochowany jest Nelson / E. Marszałek // Parki Narodowe. - 2001, nr 1, s. 19
 133. Absolwenci VII Studium Podyplomowego „Ochrona Parków Narodowych” w Nadleśnictwie Maskulińskie / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2000, nr 4, s. 18-19
 134. "Baba" obnażona / Edward Marszałek // Las Polski. - 2000, nr 10, s. 20
 135. Wypocząć w dukielskich lasach / E. Marszałek // Echa Leśne. - 2000, nr 7, s. 12-14

Bibliografia przedmiotowa:

 1. Dla tych, co kochają Bieszczady / Agnieszka Romanek // Echo Bieszczadów. - 2011, nr 11, s. 28
 2. Spotkanie Autorskie w Bibliotece Szkolnej / Anita Wolanin // Kwartalnik : Gazeta Gminy Bukowsko. - 2010, nr 3, s. 20
 3. Promocja książki Edwarda Marszałka i wernisaż fotografii Wacława // Dębina. - 2010, nr 11, s. 21
 4. "Od siekiery ..." do Hrendówki / Jan Tulik // Nasz Powiat. - 2009, nr 4, s. 6; Także: Croscena. - Nr 70 (2009), s. 31 ; Dębina. - 2009, nr 9 ,
  s. 10 ; Nasz Głos. - 2009, nr 30, s. 23
 5. Siekiera "Między książkami" / Anita Fal // Dębina. - 2009, nr 12, s. 10.
 6. Człowiek orkiestra / Wioletta Zuzak // Super Nowości. - 2009, nr 148, s. 11
 7. Inc.: "Leśne ślady..." / Katarzyna Bielawska // Przyroda Polska. - 2009, nr 11, s. 36
 8. O siekierze i siekiernikach, czyli jak to z siekierą było / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). - 2009, nr 177, s. 5
 9. Siekiera "Między książkami" / Anita Fal // Dębina. - 2009, nr 12, s. 10
 10. Wędrówki po podkarpackich rezerwatach / AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). - 2009, nr 162, s. 2
 11. Z siekierą za pan brat / (aj) // Nowe Podkarpacie. - 2009, nr 32, s. 12
 12. Co kryją leśne kapliczki? / wz // Super Nowości. - 2008, nr 114, s. 9
 13. Historie leśnych kapliczek / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2008, nr 108, s. 6
 14. Krótkie historie 30 kapliczek / (wz) // Nowe Podkarpacie. - 2008, nr 24, s. 9
 15. Leśne ślady wiary / (ST) // Dziennik Polski. - 2008, nr 167, s. 13
 16. Leśne ślady wiary / M. Stojak // Nasz Głos. - 2008, nr 23, s. 8
 17. Pamięć leśnych kapliczek / Wojciech Domiszewski // Gazeta Bieszczadzka. - 2008, nr 21, s. 5
 18. Promocja i finisaż w bibliotece / (ST) // Dziennik Polski. - 2008, nr 127, s. 14
 19. W poszukiwaniu leśnych śladów wiary / Joanna Łach // Croscena. - Nr 57 (2008), s. 30-31
 20. "Leśnik roku" z Podkarpacia / (ST) // Dziennik Polski. - 2007, nr 36, s. 14
 21. Edward Marszałek "Leśnikiem roku 2006" / (l) // Nowe Podkarpacie. - 2007, nr 7, s. 2
 22. Leśnik Roku z Podkarpacia / ewg // Nowiny. - 2007, nr 28, s. 2
 23. Skarby podkarpackich lasów / (SUB) // Dziennik Polski. - 2005, nr 194, s. III
 24. Przede wszystkim jestem leśnikiem / oprac. Wacław Turek // Croscena. - Nr 9 (2004), s. 22-23
 25. Edward Marszałek / ewg // Nowiny. - 2003, nr 92, s. 2
 26. Edward Marszałek zaprasza / ad // Super Nowości. - 2002, nr 75, s. 22
 27. Kokoryczka i podrzeń / ewg // Nowiny. - 2002, nr 87, s. 13
 28. Konkurs recytatorski / (BH) // Dziennik Polski. - 2002, nr 101, s. III
 29. "Prosto z lasu" / ar // Nowiny. - 2002, nr 102, s. 13
 30. Drzewa Edwarda Marszałka / (ST) // Dziennik Polski. - 2001, nr 81, s. II
 31. Twórczość Marszałków / (ST) // Dziennik Polski. - 2000, nr 278, s. II