Edward MARSZAŁEKUrodził się 7 lipca 1961 r. w Krośnie. Przewodnik beskidzki, ratownik GOPR, rzeźbiarz, fotograf i kolekcjoner. Absolwent Technikum Leśnego w Lesku, Wydziału Prawa UMCS i Studium Podyplomowego „Ochrona parków narodowych” na SGGW w Warszawie, oraz studiów doktoranckich w Instytucie Badawczym Leśnictwa także w Warszawie.

Po skończeniu technikum trafił do Nadleśnictwa Stuposiany. Został podleśniczym w leśnictwie Sokoliki. Od 1987 roku pracował w nadleśnictwie Dukla. Jego doświadczenia nabyte w tej pracy przyczyniły się do napisania pracy doktorskiej zatytułowanej Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Dukla, którą obronił w 2007 roku.

Jest autorem wielu artykułów publikowanych na łamach czasopism lokalnych oraz w prasie fachowej – Parki Narodowe, Głos Lasu, Las Polski, Echa Leśne, Trybuna Leśnika, Przegląd Leśniczy, Poznajmy Las.

Jednym z jego ulubionych miejsc jest rezerwat „Prządki”. Gra w brydża, jego pasją jest fotografia i publicystyka leśna. Wśród licznych hobby jest też turystyka i muzykowanie. W wolnych chwilach rzeźbi i maluje na szkle. Gra na gitarze, na trąbce myśliwskiej, ma w domu trombitę wykonaną z drewna jaworowego. Jest członkiem Polskiego Związku Fotografików Przyrody oraz krośnieńskiego Fotoklubu, działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Jego prace (fotografie, rzeźba i malarstwo na szkle) były wystawiane na 8 ekspozycjach w Krośnie, Krościenku Wyżnym, Łodzi, Krakowie, Warszawie w Galerii na Kruczej oraz w Ośrodku Kultury Leśnej w Głuchowie koło Poznania.

Pracuje w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, gdzie m.in. pełni funkcję rzecznika prasowego. Mieszka w Krościenku Wyżnym. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Kulturalnego Dębina, obecnie jest jego prezesem oraz redaktorem naczelnym miesięcznika („Dębina”) wydawanego przez to stowarzyszenie. Pełni również funkcję redaktora naczelnego Echa Połonin.