Zbigniew LORENSUrodził się 12 grudnia 1943 r. w Krośnie. Z wykształcenia jest inżynierem górnikiem naftowym, w 1968 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W l. 1968-1985 pracował w Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie, później w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rymanowie (1985-1990). W l. 1990-1992 prowadził działalność gospodarczą. Obecnie jest na emeryturze. Zbigniew Lorens należy do Fotoklubu działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W 2006 r. w Galerii Fotografii AGFA Image Center w Krośnie miał indywidualną wystawę fotografii zatytułowaną „Fenomen światła, tworzenie rzeczywistości”.


Bibliografia przedmiotowa:
  1. Fenomen światła / A.B.L. - Fot. // Nasz Głos. - 2006, nr 20, s. 6
  2. Rzeczywistość tworzona światłem / (mm). - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2006, nr 20, s. 7