Robert KUBITAnimator kultury, pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (Dział Oświatowo-Promocyjny). Jest przewodnikiem beskidzkim na obszar Beskidu Wschodniego, przewodnikiem PTTK w Krośnie od 1989 r., przewodnikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jest również członkiem Zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego w Krośnie. Fotografuje przyrodę oraz zabytki kultury Podkarpacia. Jest autorem licznych artykułów i opracowań na temat turystyki i dziedzictwa kulturowego Beskidów i Bieszczadów, organizatorem wystaw w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Brał udział w konkursach fotograficznych, między innymi w I i II Ogólnopolskim Biennale Fotografii w Krośnie. Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych i indywidualnych.


Bibliografia podmiotowa:
 1. Architekt Jan Sas-Zubrzycki - jego związki z Krosnem i regionem : pokłosie wystawy w Muzeum Podkarpackim / Piotr Babinetz, Robert Kubit // Kurier Krośnieński. - 2002, nr 7, s. 2,3
 2. Beskidzki świat Łemków // Na Szlaku. - 1997, nr 4, s. 6-7
 3. Chrystus Frasobliwy // Croscena. - Nr 46 (2007), s. 29-30
 4. Kiermasz Sztuki 2009. - Fot. // Croscena. - Nr 71 (2009), s. 29-30
 5. Muzeum Podkarpackie. - Fot. // Croscena. - Nr 83 (2010), s.26-27
 6. Podkarpackie wiatraki. - Fot. // Obserwator Przyrody. - 1999, nr 22, s. 8-9
 7. „Przystań przechodniu - ta mogiła szara…”. - Fot. // Croscena. - Nr 39 (2006), s. 27-28
 8. „Przystań przechodniu - ta mogiła szara…”. - Fot. // Podkarpacki Informator Kulturalny. - Nr 46 (2006), s. 12-13
 9. Rowerem po Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym : przewodnik rowerowy . - Krosno : Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, 1998
 10. Szlakami Huculszczyzny. - Fot. // Nasz Głos. - 2008, nr 28, s. 20
 11. Szlakami Huculszczyzny : katalog wystawy lipiec-sierpień 2008 / aut. Tekstów Urszula Janicka-Krzywda, Robert Kubit ; red. Jan Gancarski ; tł. Teresa Bałuk-Ulewiczowa. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2008
 12. Szlakami Huculszczyzny // Nasz Głos. - 2008, nr 28, s.20
 13. Tradycja narciarska // Nasz Głos. - 2011, nr 4, s. 22
 14. „Tradycja narciarska” wystawa ze zbiorów Erwina Gorczycy, Bartosza Górskiego i Stanisława Włodyki. - Fot. // Croscena. - Nr 85 (2011), s. 28-29
 15. Zapomniany epizod. - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2002, nr 1, s. 10Zapomniany epizod. - Fot. // Nowe Podkarpacie. - 2002, nr 1, s. 10
 16. W zielonym Beskidzie (Olchowiec) // Podkarpacie. - 1996, nr 50, s. 9
 17. Wiatrak z Odrzykonia. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 14, s. 11
 18. Znaki Chrystusa - wystawa ze zbiorów Muzeum Zamkowego Kamieniec // Croscena. - Nr 11 (2004), s. 30-31
Bibliografia przedmiotowa:
 1. Ginące wiatraki / (BH) // Dziennik Polski. - 2000, nr 156, s. III
 2. Wystawy i wystawy… / Jaho // Waga i Miecz. - 2000, nr 10, s. 22