Robert KUBITAnimator kultury, pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (Dział Oświatowo-Promocyjny). Jest przewodnikiem beskidzkim na obszar Beskidu Wschodniego, przewodnikiem PTTK w Krośnie od 1989 r., przewodnikiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jest również członkiem Zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego w Krośnie. Fotografuje przyrodę oraz zabytki kultury Podkarpacia. Jest autorem licznych artykułów i opracowań na temat turystyki i dziedzictwa kulturowego Beskidów i Bieszczadów, organizatorem wystaw w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. Brał udział w konkursach fotograficznych, między innymi w I i II Ogólnopolskim Biennale Fotografii w Krośnie. Swoje prace prezentował na wystawach zbiorowych i indywidualnych.