Józef JANOWSKIUrodził się 10 października 1928 r. w Warszawie. Zmarł 14 sierpnia 2018 r. Studiował archeologię na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom w 1954 roku). W 1974 r. ukończył Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia archeologiczne kontynuował prowadząc badania wykopaliskowe w centralnej i południowo-wschodniej Polsce, których rezultatem była rozprawa ma temat „Rola przełęczy zachodniokarpackich w późnym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim”, na podstawie której w 1985 r. otrzymał w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii Polski. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w okresie studiów jako referent w Głównym Urzędzie Konserwatorskim. W l. 1952-53 był radcą w Departamencie Ochrony i Konserwacji Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki, a następnie inspektorem-rzeczoznawcą zabytków archeologicznych. Od 1954 r. związał się z muzealnictwem pracując kolejno: w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, w Muzeum Okręgowym w Krośnie (od 1957 r. ) w charakterze kustosza i kierownika placówki. Funkcję tę pełnił do lipca 1977 r. W l. 1981-1990 był zatrudniony w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Krośnie, a następnie do 1993 r. to jest do przejścia na emeryturę w Oddziale Wojewódzkim Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Krośnie. Opublikował 230 prac i artykułów naukowych na temat archeologii. Jako poeta zadebiutował w 1959 r. wierszem „111 szyb w Bóbrce” (Nowiny Rzeszowskie nr 257). Miał w swoim dorobku 8 książek poetyckich i wiele wierszy drukowanych w almanachach, prasie literackiej i codziennej. Był współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie (od 1988 r.) oraz redaktorem Literackiej Biblioteki Krośnieńskiej. Opiniował do druku 15 tomików wierszy, w tym 5 tomików z poezją gimnazjalistów. Był członkiem warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich.


Bibliografia podmiotowa:

Publikacje zwarte:

 1. Na styku zegarów / Józef Janowski ; [fot. Magdalena Wyżykowska] ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. - Krosno : "Roksana", 2011. - (Literacka Biblioteka Krośnieńska ; z. 23)
 2. Trio na samotność / Danuta Drzewicka, Józef Janowski, Krystyna Kulman. - Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2007
 3. Wybór wierszy. - Dukla : Stowarzyszenie Przyjaciół Pradziejowego i Historycznego Wietrzna, 2002
 4. Miłość mądrości. - Krosno : „Kalliope”, 1996
 5. Obojętność wykrzyczy amen. - Krosno, 1990
 6. Odnajdziesz mnie w znaku ryby. - Zakopane : Oficyna Wydawnicza Związku Podhalan, 1988
  Rec. : Wiersze spod znaku ryby / Alfred Kyc. - Rys. // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. - 1988, nr 20, s. [17-21]
 7. Prostowanie cienia. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
 8. Chodząc po Beskidzie : [arkusz poetycki] / Józef Janowski. – Krosno, 1983. – (Biblioteka KKMP Pogórze)
 9. Czas i barwy. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1967
 10. Twarzą przy ziemi. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1963

Wiersze drukowane w antologiach, almanachach i czasopismach:

 1. Z zamyśleń nad harmonia sfer ; Cmentarz na Powązkach ; Pochowajcie mnie w głębi Fiordu ; Krwotok ; W głąb gwiazd // W : Krajobrazy liryczne : IX almanach literacki / wstęp Agnieszka Rybicka ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2017. – S. 19-23
 2. Płanetnik ; Zwierzenia płanetnika ziemskiego ; Filozofia i ja ; Mój czas ; Z myśli nad przełęczą // W: Pojednanie : VIII almanach literacki. – Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli ; Armagraf, 2016. – S. 25-30
 3. Pod znakiem wagi // Croscena. – Nr 140 (2016), s. 20
 4. Chodząc po Krośnie // Croscena. – Nr 129 (2015), s. 19
 5. Chodząc po Krośnie ; Jestem wielorako ; Kościół w Wietrznie ; Ja i mój los ; Prośba do Gwiazdy Polarnej // W : Słowo o wielu twarzach : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2015. – S. 37-42
 6. Pod znakiem wagi ; Nienagannie zły człowiek ; Bez Chrystusa ani być ani mieć ; Do brata ; Spośród następstw krematoryjnych popiołów // W : Pod przykrywką metafory : VII almanach literacki. – Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2015. – S. 22-26
 7. Reminiscencje II ; Zwykły człowiek w miasteczku ; Kobieta szczypawka ; Niewidoczne // W : Pamięć i czas : VI almanach literacki / wstęp Danuta Drzewicka ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2014. – S. 21-24
 8. Twarzą do morza ; Nike z Warszawy ; Człowiek i czas ; Wierzę w bunkry przetrwania // W: W kapliczkach słów : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2014. – S. 23-24
 9. Basia Sokolica Wędrowna ; Cyparzyna Hanka i Absolut ; Rządca ; Parkinson, kobieta i Będziesz Miłował // W : Smaczki literackie : V almanach literacki / wstęp Artur Kurek ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno ; Wydawnictwo Armagraf, 2013. – S. 21-24
 10. Requiem dla dwudziestego pierwszego wieku ; Wdowa po aktorze ; Złe ; Na wydziale Łopatologii // W : Pod powierzchnią kropli : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2013. – S. 33-36
 11. Widziałem Ciebie Chryste ; Pokłon biało-czerwonej fladze ; Egzekucja w Wigilię Bożego Narodzenia ; Teraźniejszość i Dzień Zaduszny ; Spośród następstw II ; Nie wszystkie okoliczności ; Twarzą do morza ; W pośpiesznym do Warszawy ; Zwykli ludzie ; Ludzie w krótkich kurtkach ; Grają czynniki motywacyjne // W : Pulsary i meteory : IV almanach literacki / Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2012. – S. 31-41
 12. Tuż Przebiegunowania Ziemi ; Obcy mężczyzna ; Solo na słowo II ; Egzekucja w Wigilię Bożego // W : Jeszcze tyle białych kartek : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2012. – S. 37-40
 13. Zegar na domu Mięsowicza w Krośnie // W : Krosno : strofy i obrazy / red. Jan Tulik. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2012. – S. 16
 14. Człowiek i słowo ; Z perspektywy czasu ; Podzwonne dla Beskidu ; Po nieuchronnym sądzie II ; Mój los ; Prośba ; Matka Boska Anielska w Wietrznie ; Bogini znaleziona w Krośnie-Suchodole ; Grabarz ; Po resekcji żołądka // W: Teraźniejszość w słowie : III almanach literacki / Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie ; [red. Józef Janowski]. - Krosno : [Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli], 2011. - S. 37-50
 15. Zegar i Nike ; Zegar i czas ; Dobre oczy ; Moje norweskie światło małżeństwa // W : Tam gdzie rosną wiersze : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2011. – S. 39-42
 16. Chodząc po Krośnie ; Bogini znaleziona w Krośnie Suchodole ; W drodze z dwudziestego wieku ; Listopadowy cmentarz w Wietrznie // W: Na dwoje stół : almanach poetycki / red. Wacław Turek. – Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2010. – S. 27-30
 17. Trzej królowie i gwiazda // Croscena. - 2010, nr 74, s. 12
 18. Czas ; Spośród następstw ; Boże, co za piękno ; Szal i białawe włosy // Nasz Dom Rzeszów. - 2009, nr 8, dod. Wers, s. IV
 19. Gwiazda polarna ; Słowo bez telefonów komórkowych ; Do pochowanej pod śniegiem Norwegii ; Uczę się kolorów // W : Echem minionych snów : almanach poetycki / [red. Wacław Turek]. - Krosno : [Regionalne Centrum Kultur Pogranicza], 2009. - S. 31-38
 20. Tren kłamstwa ; Reminiscencje II ; Prośba ; Wietrzańsko-równieński most II // W : Do pierwszego zdziwienia : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2008. - S. 61-64
 21. Miłość Mądrości ; Do brata II ; Jestem wielorako ; Trzej królowie i gwiazda // W : Wobec światła : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007. - S. 33-36
 22. Człowiek ; Pochowajcie mnie w głębi fiordu ; Obcy człowiek ; Szal i białe włosy // W : Smak migdałów : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2006. - S. 31-34
 23. „Wspomnienie przed Mszą Żałobną” // Dukielski Przegląd Samorządowy. - 2006, nr 4, s. 3
 24. Mój Chrystus // W : Furtki niedomknięte : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2005. - S. 28-31
 25. Mój Chrystus Miłujący. Rozmowa trzecia (fragmenty) // Croscena. - Nr 11(2004), s. 14
 26. Pelagia (fragment) // W : Zasłonięte tajemnice : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2004. - S. 28-29
 27. Prostowanie cienia ; Pieśń // Tekst do pejzażu : almanach poetycki / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2003. - S. 28-29
 28. Z zamyśleń nad harmonią sfer ; Pod znakiem wagi ; Z myśli nad przełęczą // Croscena. - Nr 1 (2003), s. 14-15
 29. Twarzą przy ziemi // W : Światło cienia : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2002. - S. 30-31
 30. Mój Chrystus Miłujący ; Krwotok ; Z zamyśleń nad harmonią sfer // W : Almanach Literacki II / Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2001. – S. 6-11
 31. Z zamyśleń nad harmonią sfer // W : Chyba warto : almanach poetycki Klubu Literackiego Krośnieńskiego Domu Kultury / red. Wacław Turek. - Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2001. - S.17
 32. Chrystus z odtrąconymi stopami z Wietrzna ; Matka Boska Wietrzniańska ; Uroczystość bierzmowania w Wietrznie // W : Almanach literacki / red. Józef Janowski ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie. – Krosno ; Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 1999. – S. 10-13
 33. Moja dusza ; Matka Boska Wietrzniańska ; Któż jak Bóg // Ziemia Krośnieńska. - 1996, nr 6, s. 30
 34. W Rzeszowie // W : Wiersze o Rzeszowie. Antologia / wybór i wstęp Hanna Krupińska-Łyp. - Rzeszów, 1992. - S. 18
 35. Chodząc po Krośnie // Podkarpacie - 1989, nr 36, s. 14
 36. Nie przez przypadek // Widnokrąg. - 1989, nr 42, s. 1
 37. Requiem (1-10) (Bratu mojemu A. Janowskiemu z sentencją: śmierć jest łącznikiem do światła) // Podkarpacie - 1989, nr 44, s. 16
 38. Miejsce dawnego zamieszkania ; Odnajdziesz mnie w znaku ryby ; Nad filozofią materii ; W Beskidzie III ; Moja dusza ; Ze stulecia w stulecie ; W głąb gwiazd // Okolice. - 1987, nr 11, s. 44-50
 39. Nad wykopem ; Święty Krzysztof ; Matka ; Będę błogosławił deszcz // Literatura. - 1976, nr 35, s. 10
 40. Do brata // Prometej. - 1975, nr 3, s. 25
 41. Jasiołka ; Wiertacze ; 111 szyb w Bóbrce ; Śmierć generała : Waltera ; Cmentarz żołnierzy w Baligrodzie // W : Wiersze z Rzeszowskiego. Antologia. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1974. - S. 355-357
 42. Łysy potok // W: Twarzą do słońca / red. Tadeusz Chudy. - Warszawa : Zarząd Główny Związku Młodzieży Wiejskiej ; Krajowa Rada KKMP, 1973. - S. 26
 43. W Gwoźnicy (Pamięci Juliana Przybosia) // Życie Literackie. - 1974, nr 11, s. 9
 44. Cień człowieka // Tygodnik Kulturalny. - 1972, nr 32
 45. Czarny ptak ; Zło // Profile. - 1972, nr 5, s. 39
 46. Łysy potok // Tygodnik Kulturalny. - 1972, nr 11, s. 6
 47. Matka ; Przez mosty spalone // Tygodnik Kulturalny. - 1971, nr 47
 48. Ptak // Profile. - 1971, nr 3, s. 31
 49. W rocznicę … // Profile. - 1971, nr 10, s. 35
 50. Ballada o Świętym Krzysztofie // Tygodnik Kulturalny. - 1970, nr 36, s. 6
 51. Tu odbyła się egzekucja ; Przez mosty spalone ; Teściowa // Profile. - 1970, nr 9, s. 36-37
 52. W głąb gwiazd // W: Wpierw czerwień zakwita . - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1970. - S. 43-44
 53. W głąb żar ; Malowana skrzynia ; Niedziela w Kuźnicy // W : Almanach Literacki . - Warszawa : Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy ZMW ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. - S. 86-87
 54. W Rzeszowskim Muzeum // Profile. - 1970, nr 6, s. 33
 55. Cmentarz żołnierzy w Baligrodzie ; Oczodoły z Neandertal // Profile. - 1969, nr 5, s.38
 56. W głąb żar ; Powrót z rybobrania ; Rzeka ; Niedziela w Kuźnicy ; Malowana skrzynia // W : Gwoźnica II. Almanach Poetów Rzeszowskich. - Rzeszów, 1969. - S. 46-48
 57. Powrót z rybobrania // Profile. - 1968, nr 2, s. 101
 58. W Rotundzie Zamojskiej ; Niedziela w Kuźnicy // Tygodnik Kulturalny. - 1966, nr 29
Bibliografia przedmiotowa:
 1. Inc: „Z głębokim smutkiem…” / Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki // Nowe Podkarpacie. – 2018, nr 34, dod. Kurier Krośnieński, s. 12
 2. Nie żyje Józef Janowski / (WZ-S) // Nowe Podkarpacie. – 2018, nr 34, s. 9
 3. Krośnieńscy lirycy w Saloniku / J.T. - Fot. // Nasz Głos. - 2008, nr 4, s. 17
 4. Słowo o poecie, jakże obecnym w słowie. - Portr. // Nasz Głos. - 2008, nr 45, s. 17
 5. Trio na samotność / ewg // Nowiny. - 2008, nr 20, s. 7
 6. Wieczór autorski Józefa Janowskiego / Joanna Łach. - Fot. // Croscena. - Nr 35 (2006), s. 31-32
 7. O nieskończoności i rybich oczach / Jan Tulik // Ziemia Krośnieńska. - 1996, nr 6, s. 30
 8. [Odnajdziesz mnie w znaku ryby] / Kazimierz Śladowski // Okolice. - 1989, nr 6, s. 129-130
 9. Poeta regionu. O twórczości poetyckiej Józefa Janowskiego. [Związki z Rzeszowem i Krosnem] / Zbigniew Lenart // W: Pejzaże poetyckie : szkice o poetach rzeszowskiego środowiska literackiego / pod red. Zbigniewa Andersa. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1988