Wydawnictwo ARETE II w Targowiskach


Adres: 38-430 Miejsce Piastowe, Targowiska, ul. Armii Krajowej 35, biuro handlowe: 38-400 Krosno, ul. Jagiellońska 2B

Telefon: (13) 43 651 63, 607 225 018

Fax: (13) 43 651 63

Strona internetowa: www.areteii.com.pl

E-mail: areteII@areteII.com.pl

Rok powstania: 1998

Właściciel: Grzegorz Kubal

Wydawnictwo publikuje pozycje ściśle regionalne, popularyzujące historię, dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Polski południowo-wschodniej oraz sąsiednich regionów Karpat.

W dorobku ma kilkadziesiąt książek, map i folderów (ich opisy można odnaleźć na stronie internetowej).