Zakład Usług Poligraficznych - Zbigniew Jaskulski w Krośnie


Adres: 38-400 Krosno, ul. Grodzka 10

Telefon: (13) 43 239 09, (13) 43 688 18

Fax: (13) 43 688 18

Strona internetowa: www.drukarnia.krosno.pl

E-mail: biuro@drukarnia.krosno.pl

Właściciel: Zbigniew Jaskulski

Drukarnia oferuje szeroki zakres usług, od druku ulotek i plakatów po profesjonalne foldery, katalogi i publikacje książkowe w miękkiej i twardej oprawie.

Składa i drukuje kilka lokalnych gazet, m.in. „Prządki”, „Święty Józef”, „Biuletyn Rafinerii Jedlicze”, „Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie”.

Sponsoruje rozwój polskiej numizmatyki oraz zawody balonowe organizowane co roku na krośnieńskim lotnisku.