Tadeusz GAJEWSKIUrodził się w Krośnie, obecnie mieszka w Korczynie. Jest redaktorem kwartalnika łowiecko-przyrodniczego „Łowiec Galicyjski”. Członek Koła Łowieckiego „Ponowa” oraz były członek Stowarzyszenia „Portius”. Czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu.

Autor felietonów, które publikuje w serwisie informacyjnym Neon (www.neon.info.pl), a także na swojej stronie internetowej (www.tadeuszgajewski.pl.tl), tu zamieszcza także wiersze. Felietony pisze w cyklach: Spacery po Krośnie – traktujące o historii i teraźniejszości małej ojczyzny oraz Pójdźmy na łów – to teksty na temat łowiectwa, historii i tradycji łowieckiej pisane w sposób niekonwencjonalny, barwny i łatwy w odbiorze dla laika. Jest autorem książeczki dla dzieci Ziemia krośnieńska.