Dawid PODKULUrodził się 12 sierpnia 1981 r. w Krośnie. W 2005 r. uzyskał tytuł magistra sztuki w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Swoje obrazy prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Krośnie, Rzeszowie i Gorlicach. Był wyróżniany i nagradzany w lokalnych przeglądach plastycznych.