Dominika PACZKOWSKAUrodziła się 10 października 1965 r. w Krośnie. Artysta malarz, grafik. W 1986 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W roku 1989 pracowała w Dekoratorni w Świnoujściu (na stanowisku plastyka). W latach 1990-1995 zatrudniona była w charakterze plastyka i przewodnika w Muzeum Rzemiosła w Krośnie (brała udział w aranżacji stałych ekspozycji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie. W latach 1995-2000 tworzyła grafikę użytkową dla firm reklamowych („Chemigrafia”, „Bonus”, „Bonusbillboards” - tu na stanowisku głównego projektanta i grafika). Obecnie studiuje grafikę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2000 r. zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem witraży (zarówno świeckich, jak i sakralnych). Jest autorką wielu projektów witraży w kościołach m.in. w Przybówce, Milczy, Kolbuszowej. Zaprojektowała też witraże w kaplicy Emaus w Krośnie. Posługuje się techniką pasteli, olejną i akwareli. Uczestniczyła w konkursach plastyki w Krośnieńskim Domu Kultury, plenerach malarskich oraz wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od 2009 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.