Leon MICHNAUrodził się 2 lipca w 1954 roku w Iwoniczu-Zdroju. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1978-1983. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa w Pracowni prof. T. Dominika. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1984-85, 1989, 1998). W latach 1982-1993 pracował jako wykładowca na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Obecnie prowadzi prywatną pracownię malarstwa i rysunku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym i rysunkiem, projektowaniem wnętrz sakralnych, witraży oraz konserwacją dzieł sztuki. Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą m.in. we Francji, RFN, Kanadzie, Holandii, Stanach Zjednoczonych. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych, brał udział w licznych wystawach zbiorowych.