Monika MARSZAŁEK


Urodziła się w 1976 roku w Krośnie, córka Tadeusza Marszałka. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie oraz krakowskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz. Swoje prace pokazywała na kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych studentów i absolwentów swojej uczelni m. in. w galerii Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, galerii Politechniki Krakowskiej, w Domu Kultury w Sanoku i w galerii Pałacu Lubomirskich w Przemyślu.