Mateusz MARAJJest artystą szkła. Urodził się w 1971 roku we Wrocławiu. Studia ukończył na Wydziale Ceramiki Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w1998 roku. Jego prace były wystawiane na wielu ekspozycjach. Znajdują się w galeriach w Polsce i za granicą m. in. w The Corning Museum of Glass w USA. W 1998 roku zdobył Grand Prix w trzeciej edycji „Srebrnego Czworokąta” – Międzynarodowego Biennale Malarstwa Regionu Karpat. Jedną z jego prac można zobaczyć na stałej wystawie w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie w piwnicach przedprożnych. Mieszka w Odrzykoniu, gdzie ma własną pracownię.