Ryszard KRYŃSKIUrodził się w 1950 roku w Krośnie. Działalność artystyczną rozpoczął w 1976 roku, a w 1985 otrzymał uprawnienia artysty malarza nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Uprawia malarstwo olejne i rysunek. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brał udział w ponad 80 wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach w kraju i za granicą. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Uczestniczył w międzynarodowych targach sztuki współczesnej w Niemczech, Belgii i Kanadzie. Jego dzieła znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Krościenku Wyżnym koło Krosna.