Urszula JANOWSKAUrodziła się w 1960 roku w Krośnie. Studiowała w Instytucie Wychowania Plastycznego w WSP w Krakowie, gdzie uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Grażyny Borowik. Jest nauczycielką plastyki w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie. Zajmuje się m.in. organizowaniem konkursów plastycznych na różnych szczeblach oraz wystaw prac uczniów w instytucjach kultury miasta Krosna.

Wygrała w Ogólnopolskim Konkursie dla Nauczycieli „Scenariusz na awans” organizowany przez WSiP w Warszawie, otrzymując tytuł „Eksperta WSiP” z przedmiotu plastyka na poziomie szkół gimnazjalnych.

Interesuje się malarstwem i rysunkiem. Maluje obrazy różnymi technikami. Przekazywała je na aukcje na rzecz uzdolnionej młodzieży oraz Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bierze udział w corocznej akcji „Pola nadziei” organizowanej w Krośnie.