Zbigniew HABRATUrodził się w 1962 r. w Krośnie. W 1982 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym. Pracował jako inspektor ds. kultury w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, a następnie kierował Osiedlowym Domem Kultury w Krośnie-Suchodole. Był opiekunem i kierownikiem klubu SKP „Krokus” w Przychodni Przeciwdziałania Alkoholizmowi Szpitala Wojewódzkiego. W Zakładowym Domu Kultury Fabryki Amortyzatorów w Krośnie pełnił obowiązki instruktora kulturalno-oświatowego i sportowo-turystycznego, opiekował się zespołem muzycznym, zajmował się aranżacją plastyczną i gospodarką materiałową. W zakładzie tym pracował również jako specjalista działu reklamy. Obecnie prowadzi działalność indywidualną. Oprócz malarstwa i grafiki uprawia instalatorstwo artystyczne i collage. W przeszłości amatorsko zajmował się fotografią, literaturą, muzyką i teatrem. Jako artysta debiutował indywidualną wystawą malarstwa w Zakładowym Domu Kultury KHS „Pałacyk” w Krośnie w 1982 r. Debiut literacki nastąpił w 2001 r. (wiersz: „Bieszczadzka łąka” w almanachu „Chyba warto” wydanym przez Klub Literacki KDK w Krośnie. Brał udział w kilku konkursach plastycznych, literackich i muzycznych. Od l984 r. należał do różnych stowarzyszeń kulturalnych: Stowarzyszenia Kultury Teatralnej (1984-1985), Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1986-1988), Stowarzyszenia Muzyki Ludowej Country w Warszawie (1987-1989).Od 2000 r. jest członkiem Klubu Literackiego RCKP w Krośnie, od 2007 r. sekretarzem zarządu Bieszczadzkiej Grupy Twórców z siedzibą w Zagórzu, a od 2008 r. działa w Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku. Brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarstwa, m.in. w Woli Michowej, Wrocławiu, Szczyrku, Zakopanem, Tyrawie Solnej.