Jan GROCHMAL


Mieszka w Korczynie. Jest fachowcem w dziedzinie budownictwa i remontów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybrał zawód „budowlańca” o specjalności malarz pokojowy. Od dzieciństwa lubił malować i rysować. Obecnie wszystkie wolne chwile poświęca malarstwu. Jego obrazy przedstawiają kwiaty, martwą naturę i pejzaże. Oprócz tego artysta zajmuje się renowacją przydrożnych kapliczek, podejmuje się także pracy konserwatorskiej figur z tych kapliczek, rekonstruując nierzadko brakujące fragmenty. Przywrócił m.in. dawną świetność drewnianej figury św. Floriana – należącej do OSP w Korczynie.