Małgorzata GŁODOWSKA


Urodziła się w Rymanowie w 1981 roku, mieszka w Krośnie. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim – Filia w Cieszynie, na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Pracę magisterską na temat malarstwa broniła pod kierunkiem adiunkta Tadeusza Rusa. Uczestniczyła w kilku wystawach zbiorowych. Korzysta przeważnie z farb olejnych i akryli.