Jerzy GIERLASZYŃSKI


Urodził się w Brodach (woj. stanisławowskie) w 1931 r. Kierował przedsiębiorstwem transportu budowlanego w Krośnie (do przejścia na emeryturę). Uprawia rzeźbę, rysunek i grafikę. Brał udział w wielu plenerach i 20 wystawach zbiorowych rzeźby między innymi w Jaśle, Krośnie, Polańczyku, Wzdowie. Miał również wystawy indywidualne. W swej twórczości pokazuje tańce ludowe, zajęcia rolnicze, dzieje oręża polskiego, nawiązuje do Starego i Nowego Testamentu. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i poza jej granicami: w Australii, Czechach, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Słowacji, USA i w Watykanie. Wykonał m.in. krucyfiks i stacje Drogi Krzyżowej do kościoła w Krośnie-Białobrzegach, krucyfiks do kościoła w Radymnie oraz rzeźbę św. Floriana dla remizy strażackiej w Krośnie-Białobrzegach. Mieszka w Krośnie.