Krzysztof BRYNECKIUrodził się w 1980 roku w Krośnie. Absolwent Liceum Plastycznego w Krośnie. Ukończył Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego na specjalizacji malarstwo w pracowni prof. Tadeusza G. Wiktora. Zajmuje się malarstwem, komiksem, grafiką komputerową, rzeźbą i rysunkiem. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, plenerowych, w warsztatach plastycznych i aukcjach charytatywnych. Obecnie jest pracownikiem Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie. Zrealizował kilka opowieści rysunkowych m.in. Bolkowe Opolwieści, komiks poświęcony promocji miasta Opola. Był autorem cyklu ilustracji stanowiących część projektu multimedialnego KOSMOSTUMOSTÓW L. C. A.-a. - wrocławskiego preformera, producenta i tekściarza. Stworzył również ilustracje do animacji utworu L. U. C.-a Otucha Ducha Stumostów oraz ilustracje do czołówki jednego z programów telewizji w Katarze.