Maciej ZBOROWSKIUrodził się 22 czerwca 1951 r. w Krośnie, poeta, regionalista, działacz społeczny. W 1980 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Filia w Rzeszowie.

Przez wiele lat związany z harcerstwem w Krośnie i Jaśle. Był pierwszym komendantem Chorągwi Krośnieńskiej ZHP, powstałej w 1975 r. Inicjował wiele przedsięwzięć adresowanych do młodzieży, związanych z kulturą, sportem i rekreacją. W 1973 r. przy jego zaangażowaniu powstały zespoły: muzyczny i wokalno-taneczny Hufca Jasło, które z powodzeniem prezentowały swój program lokalnej społeczności. Uczestniczył w organizacji festiwali piosenki harcerskiej, przeglądu kulturalnego szczepów harcerskich i innych. W 1974 r. zorganizował spływ kajakowy rzeką Jasiołka i Wisłoka, na trasie Jasło-Brzostek, a w 1976 r. i w 1977 r. wojewódzkie zawody w Biatlonie Harcerskim dla dziewcząt i chłopców o Puchar Komendanta Chorągwi. W 1978 r. zorganizował zawody o zasięgu ogólnopolskim o Puchar Naczelnika ZHP. Był inicjatorem kampanii Bohater Chorągwi Krośnieńskiej ZHP /Ignacy Łaukasiewicz/ oraz inicjatorem budowy Stanicy Krośnieńskiej Chorągwi ZHP - w ramach „Harcerskiej Operacji Bieszczady - 40” w Woli Michowej. Z powodzeniem współorganizował także obozy specjalistyczne dla dzieci i młodzieży: szybowcowy na krośnieńskim lotnisku, żeglarski w Polańczyku, filmowo-wędrowny w Bieszczadach, MSR w Foluszu, modelarstwa lotniczego w Moderówce. Od Krośnieńskich Hut Szkła otrzymał w darze łodzie żeglarskie, które wykonane zostały z włókna szklanego produkowanego przez jedyny w Polsce, krośnieński Zakład Włókna Szklanego. W 1978 r. rozpoczął pracę w administracji państwowej. W dalszym ciągu starał się uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym miasta Krosna i województwa krośnieńskiego. Aktywnie działał na rzecz powstania nowych placówek kultury, m.in. BWA i KMPiK w Krośnie. W październiku 1984 r. zorganizował uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku „SANATO” w Iwoniczu-Zdroju, w którym w okresie okupacji niemieckiej mieścił się szpital konspiracyjny AK, gdzie pomoc otrzymywali partyzanci, jeńcy radzieccy i miejscowe społeczeństwo. W 1985 r. współuczestniczył w organizacji nadania miejscowości Lubatowa odznaczenia „Krzyż Walecznych” - za postawę miejscowego społeczeństwa w czasie II wojny światowej. W tym samym roku wspierał Hufiec ZHP w Iwoniczu-Zdroju w nadaniu imienia i otrzymaniu sztandaru „Bohaterskich Partyzantów Rzeczypospolitej Iwonickiej”.

Maciej Zborowski działa w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie (od 20 lat jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego). W 1998 r. dzięki jego zabiegom i staraniom wykonana została Odznaka Organizacyjna SMZK wg projektu Stanisława Habrata z Krosna, a w 2011 r. ukazał się reprint I tomu „Krosno: studia z dziejów miasta i regionu”. Podejmuje też działania na rzecz rozwoju kontaktów polsko-węgierskich. W 2003 r. zorganizował m.in. kilkudniowy wyjazd kapeli „STACHY” na Węgry, gdzie podczas Święta Polonii (2 maja) w miastach Békéscsaba, Gyula i innych kapela dała serię koncertów.

W czasie pobytu za granicą M. Zborowski publikował wiersze w prasie polonijnej, m.in. na łamach pism wydawanych w Chicago („Kalejdoskop Tygodnia”, „Nowe Życie”) oraz na kartach niezależnego polskiego tygodnika „Czas”, wydawanego w Winnpeg w Kanadzie. Jego utwory prezentowane były też na antenie radiowej. W kwietniu 1993 r. Majka Jeżowska w chicagowskim „Radiu dla Ciebie” czytała wiersz „Tęsknota Taty”. W lipcu 1994 r. autor uczestniczył w spotkaniach w radiowym Kąciku Poezji prowadzonym przez Marzenę Nowak, audycje wyemitowało chicagowskie Radiowe Studio-A Jerzego Juraka. Wiersze M. Zborowskiego zamieszczone zostały też w wydawanym w Chicago kwartalniku literackim „Dwa Końce Języka”. W 2005 r. w miesięczniku wydawanym w Budapeszcie „Polonia Węgierska” ukazał się wiersz „Stoję wśród budowli...” M. Zborowski publikował także w prasie regionalnej i korporacyjnej. W 2010 r. w Warszawie ukazały się wiersze instruktorów ZHP „Smak poezji”, gdzie autor zamieścił utwory: „Ocalenie” i „Niepokój”. W 2011 r. wydał wspomnienia o Janinie Zborowskiej-Sikorskiej - „Gdzie ja tam Polska”. Książkę prezentował podczas spotkania w Łękach Dukielskich - 26 czerwca 2011 r.

Maciej Zborowski interesuje się poezją, historią i literaturą historyczną, sportem i turystyką, a także numizmatyką i zagadnieniami regionalnymi.