Marlena MAKIEL-HĘDRZAKUrodziła się w 1968 roku w Krośnie, zmarła 31.12.2019 r. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Miejscu Piastowym. Ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS W Lublinie, dyplom uzyskała w pracowni rysunku prof. Stanisława Góreckiego. Od 1996 r. pracowała w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawiała rysunek, malarstwo i grafikę. Uczestniczyła w plenerach i sympozjach w kraju i za granicą. Prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą m.in. w USA, Belgii, Holandii, Słowacji, Czechach, Włoszech, Francji, Niemczech, Rosji, Litwie, Austrii, Serbii i Grecji. Projektowała oprawy graficzne książek. Autorka tomu poezji „Linia” i wielu tekstów o sztuce publikowanych w katalogach wystaw, we „Frazie” i pismach naukowych.