Anna i Adam MÜNZBERGER


Anna Münzberger

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1966 roku jako nauczyciel muzyki w krośnieńskich szkołach, najpierw w Szkole Podstawowej nr 9, w której prowadziła orkiestrę szkolną oraz chór („Echo” ZNP). Później w Studium Nauczycielskim również kierowała chórem, który dwukrotnie zdobył Grand Prix na Ogólnopolskich Konkursach Chórów Szkolnych a Capella. Chór Międzyszkolny pod jej dyrekcją zajął II miejsce w Polsce. W tym chórze śpiewali m.in. znani dzisiaj artyści : Lora Szafran, Iwona Konieczkowska i Robert Rozmus. Pracowała także w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz w II Liceum Ogólnokształcącym. Współpracowała z Domami Kultury Krośnieńskich Hut Szkła w których prowadziła Ognisko Muzyczne. Za swoją działalność dydaktyczną i artystyczną odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Adam Münzberger

Również absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Podobnie jak żona pracę rozpoczął w 1966 roku jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 6, tutaj prowadził orkiestrę szkolną. W Liceum Ogólnokształcącym, w Studium Nauczycielskim, Wyższej Szkole Pedagogicznej pod jego kierunkiem powstały zespoły instrumentalne i wokalne. Prowadził także w Domach Kultury Krośnieńskich Hut Szkła Ognisko Muzyczne. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję wizytatora muzyki w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie. Przewodniczył zespołom - „Jacy-tacy”, działającym przy Klubie Techniki ZUN, Big-Bandowi „Vitro-Band”, przy Krośnieńskich Hutach Szkła, w którym solistkami były Lora Szafran i Iwona Konieczkowska.

Za działalność artystyczną i dydaktyczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Małżeństwo Münzbergerów wykorzystując zdobyte przez wiele lat doświadczenia pedagogiczne i artystyczne, w 1989 roku założyło we własnym domu Prywatną Szkołę Muzyczną „PRO MUSICA”. Współpracuje ona z Akademią Muzyczną w Katowicach. Jako jedna z wielu tego typu szkół w Polsce posiada uprawnienia szkoły publicznej. Przy szkole działa szkolny chór, który śpiewał na mszy świętej celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na lotnisku w Krośnie w 1997 roku. Ma na swoim koncie 4 płyty kompaktowe, brał udział w przeglądach chórów szkół muzycznych. Koncertował za granicą m.in.: we Francji, Anglii, Węgrzech, Austrii oraz Włoszech, gdzie występował przed Ojcem Świętym i 8-io tysięczną rzeszą pielgrzymów z całego świata. Do sukcesów uczniów szkoły należy zajęcie w 2004 roku przez pianistkę Aleksandrę Szmyd I miejsca w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Concurs Musical de France” w Paryżu.