Barbara KASPRZYCKA-ŁOSIAK


Urodziła się w 1975 roku w Rzeszowie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie a następnie Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w Pracowni Technik Ściennych prof. Leona Tarasewicza. Uprawia malarstwo i rysunek oraz malarstwo ścienne. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 1993-1995 była stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie w dziedzinie plastyki, natomiast w 2003 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury. Jest laureatką konkursów i przeglądów plastyki.