Marzena ROSTKOWSKAUrodziła się w 1983 roku w Krośnie. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydział Sztuki; dyplom – książka autorska „Marszruta” w pracowni prof. Marka Sajduka. Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie - Wydział Scenografii. Brała udział w wielu plenerach malarskich, w tym międzynarodowych. Swoje obrazy i rysunki pokazywała na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Tworzy ilustracje, rysunki, rzeźby miękkie z płótna, gąbek i filcu. Swoje prace publikowała m.in. w rzeszowskim roczniku „Krajobrazy” i miesięczniku „Croscena”. Pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie prowadzi autorskie warsztaty plastyczne z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi i niewidomymi. Zajmuje się ilustracją książkową.