Joanna ZAWOJSKA


Urodziła się 9 lutego 1993 r. w Krośnie. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Od wielu lat związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Interesuje się muzyką, matematyką, kosmetyką, a także wyrobem biżuterii oraz obróbką graficzną. Doskonali umiejętność gry na gitarze. Amatorsko zajmuje się również malarstwem.