Mateusz BAJGROWICZ


Pochodzi z Korczyny. Od dzieciństwa pasjonował się muzyką. Jego pierwszym nauczycielem był Stanisław Szostak, który udzielał mu prywatnych lekcji gry na syntezatorze. Następnie kształcił się u Wiesława Pyzi, w Ognisku Muzycznym w Krośnie a później ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krośnie, gdzie grał na klarnecie i fortepianie. Od lat jest członkiem zespołu ludowego „KOMBORNIA”. Jego pierwszym instrumentem w zespole był klarnet, a później akordeon. Oprócz tego bardzo lubi tańczyć i śpiewać.