Krystyna KULMANUrodziła się 7 czerwca 1955 r. w Tarnobrzegu. W 1978 r. ukończyła polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku, od roku 1984 uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Krośnie. Obecnie jest na emeryturze. W latach 1994-1998 pracowała w Kolegium Nauczycielskim, a latach 1988-1989 w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie. Jest założycielką i opiekunką Koła Poetyckiego w Gimnazjum nr 3 w Krośnie. Z jej inicjatywy, przy wsparciu Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli ukazało się drukiem sześć książek poetyckich młodych adeptów poezji: „Almanach młodych jeszcze gimnazjalistów” (2000), „Białe latarnie nadziei” (2002), „Dziecko lasu” (2003), „W kolorach tęczy” (2004), „Spod serca” (2006), „Podglądać istnienie” (2008). Od 1998 roku jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie. Jako poetka debiutowała w 1992 roku w „Kurierze Podkarpackim”, pierwszy tomik poetycki zatytułowany „Sens” ukazał się w 2002 roku. Jej twórczość była przedmiotem pracy dyplomowej słuchacza Państwowego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie w 2008 roku.