Tomasz ŚWIĄTEKUrodził się w 1953 roku w Krośnie-Suchodole. Jest entuzjastą podróży rowerowych. Zwiedził w ten sposób wiele krajów Europy, między innymi Ukrainę, Mołdawię, Grecję, Norwegię, Portugalię, Turcję, Rosję, w tym jej część azjatycką. Fotografią zajmuje się amatorsko dokumentując przyrodę, kulturę i codzienność zwiedzanych krajów. Swoimi doświadczeniami dzieli się podczas spotkań z młodzieżą w krośnieńskich szkołach. Miał kilka indywidualnych wystaw fotograficznych w Krośnie. Jest również bohaterem filmu zrealizowanego przez słuchaczy Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.