Piotr SOBOTAUrodził się 8 marca 1976 roku w Rzeszowie. Z wykształcenia jest filozofem (w 2005 roku ukończył Międzywydziałowy Instytut Filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim). Był jednym z pierwszych członków rzeszowskiego Stowarzyszenia literacko-filozoficznego „Manufaktura” (współtworzył portal tego Stowarzyszenia). Jego teksty odnaleźć można na portalu www.manufaktura.rzeszow.pl i www.nieszuflada.pl.