Stanisław NAWRACAJźródło : http://www.artkarpaty.pl


Urodził się w 1932 r. w Jodłowej (pow. dębicki). Z wykształcenia geograf, jako magister z nakazu pracy skierowany na Opolszczyznę, przez osiem lat pracował w liceum w Kietrzu. W 1964 roku przeniósł się do Krosna, gdzie został kierownikiem internatu Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W 1975 roku ukończył studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczej. Podjął pracę w ZG ZNP, a następnie pracował jako wizytator w Kuratorium Oświaty, później w Studium Nauczycielskim, Studium Kulturalno-Oświatowym, Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przez wszystkie lata prowadził zajęcia w szkolnych kółkach fotograficznych. Pod jego kierunkiem młodzież zdobywała wiele nagród i wyróżnień na konkursach fotograficznych. Jako fotograf początkowo zajmował się dokumentacją i współpracował z różnymi wydawnictwami. W latach 70. miał wiele wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą. Stanisław Nawracaj był współzałożycielem Krośnieńskiego Towarzystwa Fotograficznego i członkiem aż do jego rozwiązania. Obecnie jest członkiem Fotoklubu RCKP. Po wielu latach wrócił do fotografii, już kolorowej. Interesują go głównie krajobraz i zabytki. W swoich zbiorach posiada setki zdjęć kościołów, cerkiewek, kapliczek i cmentarzy wojennych.. Bogaty zbiór zdjęć o charakterze dokumentacyjnym i artystycznym przywozi ze swoich wędrówek zagranicznych. Współpracuje z wieloma wydawnictwami. Jego prace znajdują się w folderach, albumach i publikacjach o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.