Paulina JANOWSKA


Urodziła się w 1985 roku w Krośnie. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie na wydziale fotografii. Następnie kształciła się w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Na konkurs organizowany przez Warszawską Szkołę Filmową wysłała zestaw prac (fotografii) za który otrzymała wyróżnienie. To zmotywowało ją do wyboru fotografii jako dalszej drogi życia. Fotografia to moje życie, a każda chwila jest jak poklatkowy film złożony z tysiąca zdjęć - mówi. Jej prace były wystawiane na wystawach zbiorowych i indywidualnych: Wszyscy z jednej gliny jesteśmy, Kochać człowieka, Dni autorskie, Foto-Odlot, Oblicza ludzi, Krosno w fotografii, Taniec w fotografii, Konfrontacje fotograficzne.