Janusz FOLTAUrodził się w 1966 roku w Krośnie i tu mieszka. Był pracownikiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Krośnieńskich Hut Szkła oraz drukarni Fundacji Ekologicznej Wsi. Obecnie jest współwłaścicielem wydawnictwa „Alfa 2000” z siedzibą w Krośnie.

Jego wielkim hobby stała się fotografia. Swoje prace zamieszczał m. in. na łamach „Crosceny”, „Czwartego Wymiaru”, „Dukielskiego Przeglądu Samorządowego”, „Obserwatora Przyrody” oraz w licznych publikacjach książkowych i broszurowych wydawanych nakładem Podkarpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Przemyślu. Album Rymanów i okolice stanowi prezentację jego fotograficznego dorobku.

Jest członkiem Fotoklubu działającego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie (dawny KDK), w którym wystawiał swoje prace.