Magdalena WYŻYKOWSKA-FIGURAUrodziła się w 24 kwietnia 1958 roku w Jasionowie. Studiowała malarstwo w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dyplom uzyskała w pracowni prof. Stanisława Batrucha. Pracę artystyczną łączyła z edukacją plastyczną dzieci i młodzieży w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie i Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Chętnie wspiera swoimi obrazami charytatywną działalność fundacji i organizacji na rzecz potrzebujących, osób starszych i dzieci. Brała udział w kilkudziesięciu plenerach malarskich krajowych i międzynarodowych oraz licznych sympozjach i przeglądach artystycznych. Maluje nastrojowe pejzaże, martwe natury, kwiaty i kompozycje abstrakcyjne w technice olejnej, akwareli i pasteli. Absorbuje ją również tkanina artystyczna – gobelin, makrama oraz artystyczne zdobienie szkła. Od wielu lat uprawia malarstwo olejne na aksamicie. Jej prace znajdują się w zbiorach państwowych: galeriach i muzeach oraz prywatnych w Polsce i za granicą: w Niemczech, Kanadzie, USA, Francji, Anglii, Holandii, Słowacji, Danii i Watykanie. Były prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Danii i na Słowacji. M. Wyżykowska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej (PSEP)