Gminny Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce


Adres: 38-458 Chorkówka 175

Telefon: 13 43 869 57, 693 696 377

Strona internetowa: http://www.centrumkultury.chorkowka.pl/index.php/pl/home

E-mail: centrumkultury@chorkowka.pl

Dyrektor: Małgorzata Foremny