Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce


Adres: 38-458 Chorkówka 175

Telefon: (13) 43 141 20, 693 696 377

Fax: (13) 43 141 20

Strona internetowa: www.gok.chorkowka.pl

E-mail: gok@chorkowka.pl, kultura@chorkowka.pl

Dyrektor: Bogusław Pacek