Nasz Powiat : Dwumiesięcznik Powiatu Krośnieńskiego


Adres redakcji:

Muzeum Historyczne – Pałac

38-450 Dukla

Trakt Węgierski 5


Telefon: (13) 43 757 88


www.powiat.krosno.pl

E-mail: redakcja.np@interia.pl


Redaktor naczelny:

Ewa Bukowiecka


Czasopismo ukazuje się od grudnia 2007 r. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania pisma jest Zarząd Powiatu. Dwumiesięcznik powstał przede wszystkim z myślą o mieszkańcach regionu krośnieńskiego i wszystkich zainteresowanych działalnością władz samorządowych, wydarzeniami kulturalnymi, edukacyjnymi, historią ziemi krośnieńskiej. Zamieszcza m. in. informacje o realizacji wielu ważnych przedsięwzięć, pozyskiwaniu funduszy europejskich, organizowanych uroczystościach oraz wydarzeniach w jednostkach organizacyjnych i organizacjach pozarządowych. Gazeta jest również źródłem wiedzy praktycznej dla mieszkańców powiatu, dlatego w sposób rzetelny i przystępny stara się przekazywać różnego rodzaju informacje, ogłoszenia, zawiadomienia, rady, gdzie i przy pomocy jakich dokumentów, można załatwić konkretne sprawy.

Czasopismo jest bezpłatne.